Jaké kolují mýty při placení nájemného

mýty při placení nájemného 

Ve vztahu mezi pronajímatelem a nájemcem panuje hodně mýtů. Velmi časté jsou omyly, které se týkají financí. Lidé si často myslí, že nebudou-li platit nájemné, čeká je pouze výpověď nájmu bytu. Tak to ale není. Z nájemníka se v takovém případě stává dlužník, a to se všemi důsledky.

 


Ohledně neplacení nájemného panuje mezi lidmi stále řada omylů, a to jak na straně pronajímatelů, tak nájemníků. „Pronajímatelé například často píší do nájemních smluv ustanovení o smluvní pokutě v případě opožděné úhrady nájemného – to ale zákon zakazuje. Nájemníci si zase neuvědomují, že nezaplatí-li nájemné, může se pronajímatel domáhat úroku z prodlení či náhrady škody a celá věc může skončit i soudem. Zmatky panují také ohledně okamžité výpovědi nájemní smlouvy," uvádí Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.

 

Jaké nepříznivé důsledky může mít neplacení nájemného?

Pronajímatel má právo účtovat vám úrok z prodlení. Výše tohoto úroku se vypočte součtem repo sazby stanovené Českou národní bankou a osmi procentních bodů, v současné době tedy činí 8,05 % z dlužné částky. Tento úrok je počítán ročně, avšak naskakuje každým uplynulým dnem, o který jste se zpozdili s platbou.

Poplatek z prodlení vám hrozí v případě, že neuhradíte služby spojené s užíváním bytu (například dodávky vody, tepla, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě) ani do pěti dnů po jejich splatnosti. Poplatek činí jedno promile dlužné částky za každý den prodlení, nejméně však 10  korun za každý, i započatý měsíc prodlení.

Jestliže opožděným nájemným vznikne pronajímateli škoda, může se domáhat i její náhrady v částce nekryté úrokem z prodlení. Pronajímatelé mohou však zapomenout na oblíbenou pokutu v nájemní smlouvě. Zákon ji totiž zakazuje.

Nezaplatíte-li nájem a služby za dobu alespoň tří měsíců, má pronajímatel právo vypovědět nájemní smlouvu okamžitě, bez obvyklé výpovědní doby. Nejedná se však o časový úsek, ale o stanovení výše dlužné částky, kterou je třeba překročit. Pro podání okamžité výpovědi nestačí, pokud jste po tři měsíce uhradili nájem pouze částečně a nikoli v plné výši, neboť dlužná částka nedosahuje výše tří měsíčních nájmů.

Pokud pronajímateli dlužíte na nájemném či službách, je třeba myslet též na to, že má právo zadržet movité věci, které v bytě máte.

Jak se vyhnout prodlení v případě sporu ohledně výše nájemného?

Uložte částku, alespoň ve sporné výši, do notářské úschovy a uvědomte pronajímatele. I v případě ukončení nájemní smlouvy musíte uhradit dříve vzniklý dluh. Vyhýbání se této povinnosti může znamenat nepříjemné komplikace. „Pronajímatel může situaci řešit podáním žaloby k soudu a následně vymáhat dlužnou částku v exekučním řízení, což přinese další náklady, které budete muset uhradit," upozorňuje Lukáš Zelený.

Komentáře   

0 #25 viagra for sale 2021-02-25 18:03
viagra for sale: https://viaplz.com/
Citovat
0 #24 tamoxifen 20 2020-12-28 10:56
tamoxifen 20: https://tamoxifen.mrdgeography.com/
Citovat
0 #23 cialis cost walmart 2020-12-23 13:44
cialis cost walmart: https://cialzi.com/
Citovat
0 #22 http://lm360.us/ 2020-10-08 10:13
Several days after the launching of tadalfil on the market, researchers toyed with the approximation of
a chronic, low-pane preparation to further enhance spontaneousness.
In 2008, Eli Lilly obtained Food and Drug Administration favorable reception for the once-day-after-day presidential term of tadalafil.
In October 2011, tadalafil (Cialis) was as
well approved to treat benign prostatic hyperplasia (BPH) with or without ED.
Avanafil (Stendra) was sanctioned in April 2012, offering an onrush
of military action as early on as 15 transactions subsequently
brass and farther expanding discourse options for manpower with ED.
Citovat
0 #21 droga5.net 2020-09-20 05:49
droga5.net: http://droga5.net/
Citovat
0 #20 prednisone on sale 2020-08-09 01:28
prednisone on sale: https://bvsinfotech.com/
Citovat
0 #19 careprost vs latisse 2020-08-02 16:33
careprost vs latisse: https://www.jueriy.com/
Citovat
0 #18 levitra or viagra 2020-07-23 01:04
levitra or viagra: https://10mgxviagra.com/
Citovat
0 #17 order viagra online 2020-07-17 12:09
order viagra
online: https://cleverviagra.com/
Citovat
0 #16 free viagra samples 2020-07-15 20:46
free viagra samples: https://www.viagenupi.com/
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit